چيپست كارتريج


سامسونگ/ 4500-1630
قیمت : تماس گرفته شود

سامسونگ/ 4500-1630(مواد اوليه توليد-چيپست)

مينولتا / 451 / رنگي

90,000 ریال

مينولتا / 451 / رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي / 14a

150,000 ریال

اچ پي / 14a(مواد اوليه توليد-چيپست)

50,000 ریال

شارپ / مكس / 206 اف تي(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ/021-5516
قیمت : تماس گرفته شود

شارپ/021-5516(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ / اي ار /3501

150,000 ریال

شارپ / اي ار /3501(مواد اوليه توليد-چيپست)

كانن / 718/ زرد

50,000 ریال

كانن / 718/ زرد(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ / 409 / رنگي

50,000 ریال

سامسونگ / 409 / رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ / 117

150,000 ریال

سامسونگ / 117(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي/2025
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/2025(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي/05A
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/05A(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي / 6012 / رنگي

75,000 ریال

اچ پي / 6012 / رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)