چيپست كارتريج


اچ / 740 / رنگي

30,000 ریال

اچ / 740 / رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ/101
قیمت : تماس گرفته شود

سامسونگ/101(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ / اي ار 451 اف تي

25,000 ریال

شارپ / اي ار 451 اف تي(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي 93a

100,000 ریال

اچ پي 93a(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي/ 10A-2300-2400-4100
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/ 10A-2300-2400-4100(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي /  400

400,000 ریال

اچ پي / 400(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي/1300
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/1300(مواد اوليه توليد-هيت المنت)

سامسونگ /300/ رنگي

35,000 ریال

سامسونگ /300/ رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ / اي ار / 235/ اي تي

90,000 ریال

شارپ / اي ار / 235/ اي تي(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ /103

75,000 ریال

سامسونگ /103(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ / 109

60,000 ریال

سامسونگ / 109(مواد اوليه توليد-چيپست)

كانن / 737

40,000 ریال

كانن / 737(مواد اوليه توليد-چيپست)