چيپست كارتريج


اچ پي/ 11A
قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/ 11A(مواد اوليه توليد-چيپست)

قیمت : تماس گرفته شود

اچ پي/178(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ105
قیمت : تماس گرفته شود

سامسونگ105(مواد اوليه توليد-چيپست)

25,000 ریال

شارپ / اي ار 203 اف تي(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ / مكس 238 ايكس تي

150,000 ریال

شارپ / مكس 238 ايكس تي(مواد اوليه توليد-چيپست)

لكس مارك / 260 ap

500,000 ریال

لكس مارك / 260 ap(مواد اوليه توليد-چيپست)

لكس مارك / 260

500,000 ریال

لكس مارك / 260(مواد اوليه توليد-چيپست)

شارپ / اي ار / 4100

150,000 ریال

شارپ / اي ار / 4100(مواد اوليه توليد-چيپست)

اچ پي 81

150,000 ریال

اچ پي 81(مواد اوليه توليد-چيپست)

لكس مارك / 120

50,000 ریال

لكس مارك / 120(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ /  610 رنگي

50,000 ریال

سامسونگ / 610 رنگي(مواد اوليه توليد-چيپست)

سامسونگ / 2200
قیمت : تماس گرفته شود

سامسونگ / 2200(مواد اوليه توليد-چيپست)